Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleBeta

Denne funksjonaliteten er foreløpig i en testfase. Det kan komme endringer, og alt er kanskje ikke så logisk plassert som det bør være ennå.

Nye veipunkter kan registreres på flere måter. Legges de inn via kopiering/flytting, ved hurtigregistrering direkte i veipunktlista eller via eksterne tjenester (Cacheturassistenten eller GSAK f.eks.), havner de som regel i bunnen.

Cachetur.no lar deg bestemme selv hvor i turen/lista du ønsker at nye veipunkter skal legges inn.

...