Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

På alle turer har du muligheten til å legge inn nyttige lenker i en lenkesamling. Lenkesamlingen er synlig for alle som har tilgang til turen.

Det gjør du fra menypunktet "Lenker" i turmenyen.

...