Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Så velger du veipunktene, og til slutt trykker du "Kopier markerte veipunkter" for å kopiere de valgte.

Tip

Hvis du vil velge flere veipunkter etterhverandre, kan du trykke på den første, holde shift inne, og så trykke på den siste du vil ha med. Da blir alle mellom markert automatisk.

Veipunktene blir nå kopiert, og du får opp en bekreftelse som lar deg enkelt navigere til turen/lista du kopierte til.