Visning av utvidet info på veipunkter i veipunktlista

Du kan aktivere visning av mer info på veipunktene i veipunktlista, det gjør du fra brukerinnstillingene dine.