Tildele rettigheter til påmeldte i en planlagt tur

Tureier kan tildele ulike rettigheter til de som er påmeldt en tur, man må altså være påmeldt for å kunne få redigeringsrettigheter. Melder man seg av turen, vil man miste alle rettighetene man eventuelt hadde.

For å tildele rettigheter kan tureier velge punktet «Endre rettighter» under menypunktet «Endre tur», en side med oversikt over gjeldende rettigheter og muligheten til å tildele nye vil da åpnes.Du kan tildele så mange, eller få, rettigheter til de brukerne du vil. Ingen rettigheter tildeles før du trykker lagre. Aktuelle menypunkter vil så bli synlig for de påmeldte som har fått tildelt rettigheter.