Importering av cacher fra bokmerkeliste på geocaching.com

For å importere cacher fra en av dine egne bokmerkelister på geocaching.com til en tur, velger du «Endre tur» og så «Importer fra bokmerkeliste».

På neste side velger du hvilken bokmerkeliste du vil importere fra, og så trykker du «Importer».

Når cachene er ferdig importert får du denne meldingen:

Merk: Bruk denne funksjonen med forsiktighet. Importering av store mengder cacher vil kreve en manuell sorteringsjobb.