Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Table of Contents

Om du har veipunkter du ofte bruker som start/sluttpunkt på dine turer kan du lagre disse i lister

...

Og dermed når

Legge til veipunkter fra liste til en tur

Når du skal opprette en ny tur og ønsker å bruke disse veipunktene, velger du ganske enkelt menypunktet: “Veipunkter->Plukk veipunkt fra lister” og velger de veipunktene du ønsker å sette inn i turen.

...

Veipunktet er nå lagt til i din tur

Legge veipunkter til i listen

Du kan legge til veipunkter i listen på et par måter, det letteste er å klikke på “legg til veipunkt” i topp eller bunn av listen, fylle inn nødvendig info og trykk “Legg til veipunkt”

...

Du kan også fra f.eks “Finn koordinater på kart” (under verkøy og resurser)

søke opp en adresse, zoome inn på kart og legge til i liste eller tur av eget valg ved hjelp av rullgardin menyen

...