Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Cachetur har sin egen app tilgjengelig for både Android og IOS.

Dette er en app som vi har valgt å kalle for: en «papirløs reisebok»

Appen i sin helhet er laget for å være 100% offline, og er heller ikke laget for å være en dedikert "lete etter cache app", appen er kort og godt en "digital tur utskrift" med noen ekstra småfunksjoner, dette vil si at du kan heller ikke planlegge dine turer i appen, det må gjøres via nettsiden cachetur.no

...