Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Cachetur.no er en offisiell Geocaching API Partner, noe som betyr at vi er autorisert til å benytte API'et.

For å få tilgang til cachetur.no, må du via en autorisasjon gi cachetur.no tilgang til geocaching.com profilen din.
Denne autorisasjonen er det som gir oss tilgang til API'et (akkurat som alle andre API apper)

Cachetur.no er laget med tanke på personvern, og vi henter ikke mere data fra API'et en vi trenger.
Faktisk så er det slik at du selv må aktivt gi tillatelse til enkelte funksjoner, før vi begynner å hente de mest personlige dataene.

Delte kvoter

Cachetur.no må dele data kvoter med alle andre apper du bruker, for øyeblikket er dette 16 000 cacher per 24 timer (Regnes fra første cache).

Dette betyr at dersom du laster ned 16000 cacher i en annen API app (som GSAK,Cachly etc), så vil du ikke kunne legge til flere cacher i cachetur.no før kvoten resettes.

Cachetur.no vil normalt bruke fra 0 til et par tusen oppslag pr dag, for aktive brukere med mange aktive turer/lister.

Husk at det å hente inn en bokmerke liste teller på den daglige kvoten (både hos cachetur og i andre partner apper).

Hvilke data vi henter

Vi henter din grunnleggende profil informasjon, både for å vite hva du har tilgang til (premium/ikke premium) og for å personliggjøre opplevelsen din (profil bilde og lokasjon).

Vi henter også funn og vil delta logger, for å vise korrekt status i turer og lister.

Noe informasjon må spesifikt hentes, som å importere en bokmerke liste, PQ eller korrigerte koordinater.

Du kan også aktivere automatisk henting av:

  • Personlige cache notater (aktiveres i bruker instillinger)
  • Geocaching.com venner (aktiveres i bruker instillinger)

Geocache data, og hvordan du kontrolerer dette

Vi bruker mange parametere når vi bestemmer hvilke cacher vi skal oppdatere eller ikke.

Nye cacher (ikke i vår database) og gamle cacher (i vår database) som nylig ble lagt til en tur, vil alltid bli oppdatert så fort som mulig.

Eldre cacher oppdateres basert på turens status (aktiv, kommende, utkast), tiden siden besøket, totalt antall cacher i dine turer/lister, generell nettstedslast og noen andre faktorer.

Du kan også slå av automatisk oppdatering av cacher i turene/lister, noe som vil gjøre at cachetur.no bruke mindre av kvoten. Dette kan gjøres pr tur/liste.

Bare naviger til Endre tur → Endre turinfo/veipunkter → Innstillinger og deaktiver automatisk oppdatering.


Image Modified

Du bør også avbryte gamle turer du ikke lenger trenger, og arkivere gamle lister du ikke lenger trenger. Dette vil også bidra til å sikre at dagens turer holder seg oppdatert.


Vis din gjenværende kvote

Du kan se gjennværende kvote på din profil side.

Image Modified