Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Vi har støttet automatisk sortering av veipunkter en god stund nå, men det har vært tregt og ikke alltid så enkelt å bruke. Vi har snakket en stund internt om å skifte til automatisk sortering hos GraphHopper (som er motoren vi bruker for alle ruteberegninger). Og det er denne løsningen vi nå testeret verktøy som lar deg enkelt sortere veipunkter etter en optimal rute.

Du finner det ved å navigere til «Endre tur» -> «Sorter/prioriter veipunkter».

Velg veipunkter først

Før du kan beregne optimal rute, må du velge hvilke veipunkter du ønsker å beregne rute for. Det gjør du ved å trykke på "Marker" i veipunktliste.

...

Eller  for å velge alle (maks 80 veipunkter støttes)

Image ModifiedTrykk på «Beregn og sorter valgte etter optimal rute» for å automatisk sortere veipunktene nedenfor.Merk: ingenting lagres før du trykker «Lagre»

...