Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Reiseråd
  • Reisetips
  • Turmaler
  • Kommende mega- og gigaeventer
  • Anbefalte cacher (samme som vises på tips for planlagte turer)

Offisielle reiseråd fra UDI hentes inn hver natt, og i tillegg til å vises på landsinfosiden, vil det genereres varsler for alle turer som har cacher planlagt i land med offisielle reiseråd.