Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det enkleste dersom du har et spørsmål, er å trykke på Image RemovedImage Added i hovedmenyen, når du står på den siden du har spørsmål om.

Der kan du sende en melding direkte til cachetur.no, og etterpå følge status på meldingen.

Dersom du har spørsmål rettet direkte mot en spesifikk tur, er det denne måten du må kontakte oss på.

Du kan også benytte Facebookgruppa "cachetur.no Brukerforum".

Der er det flere som raskt vil kunne bidra med å svare på det du lurer på.