Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Når din tur er ferdig så kan du via loggehjelp Turboka knappenImage RemovedImage Added lage deg en liten turlogg, som du enten kan ha privat som supplement til loggen din, eller du kan gjøre den offentlig tilgjengelig og f.eks dele på bloggen din.

Vi begynner med å trykke på rediger, som vi finner til høyre for overskriften TurloggImage RemovedImage Added

Her har vi et enkelt selvforklarende skjema som vi kan fylle inn informasjon i, og i bunnen så velger vi om vi vil gjøre den privat eller ikke og om vi vil gjøre opplastede feltnotater offentlig

...

Er rapporten lagret uten å gjøre den offentlig så vil den se slik ut:

Image RemovedImage Added

Har vi gjort den offentlig så får vi opp en link under den offentlige beskrivelsen

...