Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Da tas du til en side som viser registrerte bobilplasser innenfor fylkene du har planlagt cacher i.

Image RemovedImage Added

Trykk på en plass i listen, eller på en plass i kartet, for å se mer informasjon om den. På informasjonssiden kan du også enkelt legge plassen til som overnattingssted i turen.