Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

For å importere cacher fra en av dine egne bokmerkelister på geocaching.com til en tur, velger du «Endre tur» og så «Importer fra bokmerkeliste».

Image RemovedImage Added

På neste side velger du hvilken bokmerkeliste du vil importere fra, og så trykker du «Importer».

Image RemovedImage Added

Når cachene er ferdig importert får du denne meldingen:

...