Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

For å legge til et nytt forslag, trykker du på «Legg til forslag», fyller ut forslaget ditt og lagrer det ved å trykke på «Legg til forslag».

Image RemovedImage Added

Når forslaget er lagret, vil det dukke opp i lista over forslag.

...