Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Du kan enten klikke rett i kartet for å få opp koordinatene for det stedet, eller søke etter sted/adresse i søkefeltet.

Image Modified

Når du har funnet rette sted, kan du enten kopiere koordinatene til utklippstavla ved å trykke på knappen rett ved siden av koordintene, eller legge det rett inn i et nytt veipunkt på en tur/i ei liste.

...